BASENY & FONTANNY

Idź do spisu treści

Menu główne

O MNIE

 
 


Niektóre kiedyś i obecnie pełnione funkcje i uprawnienia:

 • Rzeczoznawca Naczelnej Organizacji Technicznej

 • Uprawnienia Urzędu Dozoru Technicznego

 • Sędzia pływania Polskiego Związku Pływackiego

 • Członek Komisji ds. Inwestycji i Urządzeń Sportowych PZP

 • Certyfikat Bezpieczeństwa (dostęp do informacji niejawnych) 
 

      magister inżynier., absolwent Politechniki Warszawskiej, wydz. Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, technik elektronik

Od 1981 roku zajmuję się działalnością projektową. Początkowo dla przemysłu farmaceutycznego, chemicznego i spożywczego. Od 1992 roku projekty instalacji uzdatniania wody pitnej oraz technologie basenowe i fontannowe. Dodatkowa działalność firmy to nieduże realizacje (fontanny, baseny) i dostawa specjalistycznych urządzeń oraz armatury na potrzeby uzdatniania wody i w gospodarce ściekowej.

 
 
 

Przez wiele lat byłem związany ścisłą współpracą z firmami:

 •    Biuro Projektów Przemysłu Farmaceutycznego „Polfa”

 •    "Prochem" S.A.

 •    Zakład Rozwoju Nowych Technik Ochrony Środowiska „Elimp” Sp. z o.o.

 •    Ebro Armaturen GmbH

 •    „Mitex” S.A.

 •    „Aqua Inwest” Sp. z o.o.

 •    BWT Polska Sp. z o.o.


Działalność pod nazwą CREO TECHNOLOGIE od roku 1996

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego