BASENY & FONTANNY

Idź do spisu treści

Menu główne

TECHNIKA > TECHNOLOGIA
 

ODZYSK CIEPŁA Z POMP

Andrzej A. Wałęga

ODZYSK CIEPŁA Z POMP OBIEGOWYCH INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ

Streszczenie
Omówienie możliwości odzyskania znacznych ilości ciepła za pomocą chłodzenia wodnego silników pomp obiegowych

Summary
The possibilities of recovery of substantial amount of heat by water-cooling of circulation pump motors are discussed.

1. Wstęp

Instalacje uzdatniania wody basenowej pracują praktycznie non-stop z bardzo krótkimi (ok. 0.5h) codziennymi przerwami technologicznymi i jedną dłuższą (ok. 2tyg.) w czasie rocznego przeglądu konserwacyjnego. Najbardziej energochłonnymi urządzeniami są pompy obiegowe zużywające duże ilości energii elektrycznej: od kilku do kilkunastu kilowatów na jedną pompę. Jeśli silniki są chłodzone powietrzem, a jest tak praktycznie we wszystkich instalacjach w Polsce, to w ogóle nie wykorzystujemy stałego dopływu energii cieplnej pochodzącej z grzejących się silników. Jedynym efektem jest podgrzewanie i tak ciepłego już powietrza w pomieszczeniach technicznych stacji uzdatniania wody basenów.

2. Jak wykorzystać tracone ciepło?

Zupełnie inaczej niż opisano to powyżej, wygląda sytuacja, gdy będziemy chłodzili silniki cieczą, najlepiej bezpośrednio wodą basenową. Poprzez odpowiedni system połączeń płaszcza wodnego silnika elektrycznego z obiegiem wody basenowej, uzyskujemy bardzo prosty sposób na odzyskanie części energii cieplnej traconej przy normalnych (silniki tradycyjne) układach. Woda basenowa chłodząc silnik podgrzewa się w jego specjalnym płaszczu wodnym.
3. Konstrukcja pompy obiegowej z odzyskiem ciepła

Poniżej (rys.1) pokazano klasyczną pionową pompę obiegową z filtrem wstępnym (łapaczem włosów) oraz pompę, w której zaznaczono dodatkowe króćce i obieg wodnego chłodzenia silnika (rys.2).
Rys.1. Klasyczna pionowa pompa obiegowa
Fig.1.Traditional vertical circulation pump

Rys.2. Pompa obiegowa z odzyskiem ciepła
Fig.2.Circulation pump with heat recoveryOczywiście chłodzenie wymaga specjalnej konstrukcji bloku silnika, która jest droższa od tradycyjnej. Sama pompa pozostaje w obu przypadkach taka sama. Szczegóły konstrukcyjne pompy pokazano na rys.3.Rys.3. Rysunek złożeniowy pompy obiegowej
Fig.3. Assembly drawing of circulation pumpTabela 1. Obliczenia
Table 1. Calculation3. Efekty finansowe stosowania pomp obiegowych z odzyskiem ciepła.

W tabeli 1. na poprzedniej stronie poniżej pokazano po jakim czasie zwróci się koszt poniesiony na zastosowanie specjalnej pompy z chłodzeniem wodnym silnika elektrycznego

Do obliczeń przyjęto następujące założenia:

• -czas pracy pompy wynosi 23.5h/dobę przez 250 dni w roku
• -koszt 1GJ energii cieplnej to 40zł, co daje ok. 0.14zł/1kWh
• -koszt EUR wynosi 3.80zł
.
Przy średnich i dużych obiektach basenowych, moce elektryczne pomp obiegowych to najczęściej 7.5-15.0 kW, i jak widać z tabeli 1, dodatkowe koszty poniesione na te urządzenia zwrócą się już po ok. 3 latach pracy.
Jest to bardzo dobry wynik, biorąc pod uwagę, że omawiane pompy najczęściej zupełnie bezawaryjnie są eksploatowane przez 10,15 lat (doświadczenie w Polsce), a nawet 20-30 lat (kraje zachodnie).
Dla małych instalacji stopa zwrotu nie wygląda aż tak atrakcyjnie, ale i tu warto przeanalizować niewątpliwe korzyści z zastosowania takich urządzeń.

Celowe wydaje się przemyślenie zastosowania takich pomp do niektórych atrakcji wodnych, gdzie wymagane są duże wydajności: sztuczne rzeki, duże zjeżdżalnie wodne. Tutaj bardzo często stosuje się pompy o mocach powyżej 15kW, i mimo, że nie pracują non-stop tak jak pompy obiegowe, a „tylko” przez 12-16 godzin na dobę, to ich stopa zwrotu jest jeszcze korzystniejsza niż dla pomp obiegowych.

4. Podsumowanie

Stale rosnące koszty energii, w tym cieplnej, zmuszają do szukania oszczędności w tej materii. Pompy obiegowe z odzyskiem ciepła stosowane w instalacjach uzdatniania wody basenowej wydają się być bardzo prostym i rozsądnym sposobem poprawienia ekonomiki wysokich kosztów eksploatacji basenów.

BIBLIOGRAFIA

Materiały Herborner Pumpenfabrik J.H. Hoffmann GmbH&Co (Niemcy)

==================================================


Referat „ODZYSK CIEPŁA Z POMP OBIEGOWYCH
INSTALACJI UZDATNIANIA WODY BASENOWEJ” był wygłoszony podczas VI Sympozjum „Instalacje Basenowe” Ustroń 2007


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego